Vid dödsfall innefatta ett månads uppsägningstid Ifall lägenheten sägs opp i 1 månad av dödsdatumet. Inom annat rättssak är det 3 månader som gäller.Det är alltså icke Stena Fastigheter som avgör tvisten. Såsom huvudregel innefatta att saken där sam bo eller make som har bäst behov av lägenheten skall tilldelas saken där.Att Beko… Read More


Vi är medvetna Ifall att otaliga inneha någon stressig vardag, tillsammans kneg samt ätt samt så vidare, och att tiden inte förgott räcker till. Skada hinner ni inte med jag finns det massor företag som kan ställa upp tillsammans hemstädningen.Hyran betalas inom förskott, senast sista vardagen före var kalendermånads utgång. Ni tillåt… Read More


Sopmaskiner används vanligtvis sett på större ytor som behöver städas fartfyllt, och Därborta folk mycket rör sig. Exempelvis kan det Göra Ifall:Beskåda mot att tillsluta utav strömmen. I och med att en kristallkrona lättast rengörs med diväteoxid och vatten kan befinna strömledande är det betydelsefull att upphöra av strömmen för… Read More


Your Member ID is The ten digit quantity, the same as a contact number, you gave when signing up in The shop. You can utilize it when you store.Search various traditional and modern day Bed room kinds from a regular metallic bedframe to the picket bedroom set full which has a headboard, footboard, and matching dressers. Don’t quit at your bedroom… Read More


Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget idé därför att elaborera hållbara boendemiljöni och arbetsplatser Därborta personer trivs samt stannar innestående länge.Någon bruten dom första sakerna ni skall förse dig när ni flyttar åt någon lägenhet är ett hemförsärunt. Att ha någon hemförsärunt är ett beaktansvärd del… Read More